"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   

บริการให้เช่าสถานที่ จัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน งานประชุม-สัมมนา ด้วยห้องปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน พื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ที่จอดรถกว้างขวาง
โทร. 0-7744-1050-54 , 0-7744-1093 หรือ 0-7744-120-1
 
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094