"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 

สำนักงาน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

สำนักงานใหญ่ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
138 - 138/1 หมู่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ศูนย์ธุรกิจ
เบอร์ภายใน
เบอร์ตรง
โทรสาร
โอเปอเรเตอร์   0   0-7744-1050-69 0-7744-1081
สำนักงานใหญ่   509, 510   0-7744-1083
0-7744-1093
0-7744-1094
ฝ่ายบริหาร/เลขานุการ   321   0-7744-1076
0-7744-1077
0-7744-1078
0-7744-1074
ฝ่ายธุรการและบุคคล   501-5   0-7744-1050-69 0-7744-1081
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์   602-603   0-7744-1070  
ฝ่ายการเงิน  

701, 315, 702, 704, 305, 316

  0-7744-1075  
ฝ่ายบัญชี   707, 708      
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน   401, 402, 403   0-7744-1088  
ธนาคารกรุงไทยฯ       0-7744-1091  
ไปรษณีย์สหกรณ์ฯ       0-7744-1112  
ที่ทำการโทรศัพท์ฯ       0-7744-1330  
ฟาร์มสหกรณ์       0-7740-2173 0-7740-2189
ตลาดกลางยางพารา   -   0-7744-1017
0-7744-1098
0-7744-1097


ร้านค้าสหกรณ์สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
 129 หมู่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ศูนย์ธุรกิจ
เบอร์ภายใน
เบอร์ตรง
โทรสาร
ฝ่ายจัดซื้อ   201, 202, 203, 205   0-7744-1085  
ตรวจรับสินค้า   601      


ศูนย์อาหาร สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

132/8-9 หมู่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ศูนย์ธุรกิจ
เบอร์ภายใน
เบอร์ตรง
โทรสาร
ศูนย์อาหาร   811, 812, 814, 820   0-7744-1120 0-7744-1121


ร้านขายของฝาก สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
132/7 หมู่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ศูนย์ธุรกิจ
เบอร์ภายใน
เบอร์ตรง
โทรสาร
ร้านขายของฝาก   821, 816   0-7744-1118 0-7744-1119


สถานีบริการน้ำมันสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
130 หมู่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ศูนย์ธุรกิจ
เบอร์ภายใน
เบอร์ตรง
โทรสาร
สถานีบริการน้ำมัน   305, 115   0-7744-1101
0-7744-1104
0-7744-1102


ศูนย์บริการนักเดินทาง สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โค-อ๊อป ทราเวล)
132/1-6 หมู่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ศูนย์ธุรกิจ
เบอร์ภายใน
เบอร์ตรง
โทรสาร
โค-อ๊อป ทราเวล   819   0-7744-1117 0-7744-1115
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094