CO-OP Web Mail
 
   
 

โครงการเซาท์เทิร์นเอ็กซโปร์ ครั้งที่ 1

Southern Expo 2002
19-28 เมษายน 2545

          เนื่องด้วยสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 104 ไร่ เส้นทางคมนาคมสะดวกสบายทั้งทาง เครื่องบิน รถไฟ หรือรถยนต์ ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย และมีอาคารจัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่สามารถจัดแสดงสินค้าได้หลายร้อยคูหา พรั่งพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภค และระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ ศูนย์อาหาร สถานบริหารน้ำมัน ฯลฯ

          จากความพร้อมต่าง ๆ ข้างต้น คณะผู้บริหารของสหกรณ์ฯ จึงได้ริเริ่ม Southern Expo ขึ้น ครั้งแรกเมื่อปี 2545 (โครงการ Southern Expo 2002) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยมีนโยบายที่จะจัดให้มีเป็นประจำทุกปี

          สรุปผลที่ได้รับจากงาน Southern Expo 2002
          1. กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมีเงินสะพัดในงานตลอด 10 วัน หลายร้อยล้านบาท
          2. กระตุ้นเศรษฐกิจในภาคธุรกิจต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขตจังหวัดภาคใต้เกิดการใช้จ่ายในช่วงระหว่างการจัดงาน เช่น ธุรกิจ ธนาคาร, ธุรกิจโรงแรม,ธุรกิจทัวร์
          3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ โดยมีประชาชนจากทุกภูมิภาคมาชมงานกว่า 700,000 คน
          4. ประชาชนในภูมิภาค ได้สัมผัสและใช้ประโยชน์จากงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
          5. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์รวมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคจากทั่วประเทศได้พบปะเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
          6. แสดงศักยภาพความพร้อมด้านการผลิตและด้านอื่นๆ ให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ เห็นว่าภาคใต้ของประเทศไทย เหมาะสำหรับการลงทุนมีความสวยงาม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและมีการผลิตสินค้าต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน
          7. เป็นโครงการที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ที่สามารถจัดงานได้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป
          8. สร้างการตลาดให้สินค้าชุมชน,ผลิตภัณฑ์ตำบลของประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดพื้นที่ให้แสดงและจำหน่ายฟรี
          9. สนับสนุนและผลักดันสินค้าของ 15 จังหวัดภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้แทนทางการค้าจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้,จีน,ญี่ปุ่น เยี่ยมชมงานและแนะนำสินค้าที่สามารถพัฒนาและส่งออกได้
           10. สามารถกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทย ให้สนใจและเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศสู่ความเข็มแข็งของชุมชนต่อไป

          จากความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงานแสดงสินค้า Southern Expo 2002 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -28 เม.ย. 2545 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (CO -OP) ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในงานหลายร้อยล้านบาท ซึ่งนอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ภาคใต้อีกด้วย โดยมีประชาชนมาชมงานมากกว่า 700,000 คน นับได้ว่าเป็นการจัดงานแสดงสินค้าครั้งที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จสูงสุดในภาคใต้

          เพื่อสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ และสานต่อความสำเร็จให้เกิดความต่อเนื่อง องค์กรท้องถิ่นใน 15 จังหวัดภาคใต้ จึงได้รวมตัวกันอีกครั้ง พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อ จัดงานแสดงสินค้า Southern Expo 2003 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2546 เพื่อให้เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้


[..Southern Expo 2002..] [..Southern Expo 2003..] [..Southern Expo 2004..]