"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 

อาคารสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (อาคาร 1)

            อาคารสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (อาคาร 1) เป็นอาคารปรับอากาศ ขนาดพื้นที่ 6,000 ตรม. (40x150 ม.)

  • รองรับการจัดงานเลี้ยง งานประชุม หรืองานแสดงสินค้า

  • สามารถจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนได้ถึง 400 โต๊ะ

  • รองรับการงานแสดงสินค้าหรือมอเตอร์โชว์

  • ขนาดบูทมาตรฐาน ประมาณ 270 บูท

  • มีประตูทางเข้าทั้งหมด 4 ประตู

  • ห้องน้ำชาย 10 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094