"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 
บริการให้เช่าพื้นที่

     สหกรณ์สุราษฎร์ธานี รับจัดงานและให้เช่าสถานที่ สำหรับงานเลี้ยง งานมงคลสมรส งานประชุม-สัมมนา งานแสดงสินค้า ด้วยห้องจัดเลี้ยงและอาคารแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ครบครัน มีสถานที่ให้เลือกดังนี้

 

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094