"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โครงการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของประชาชน ริมถนนเอเชียที่ 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อกว่า 104 ไร่ ประกอบธุรกิจการให้บริการ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร สินค้าอุปโภค-บริโภค ตั๋วและข้อมูลการเดินทาง
 
 
CO-OP Web Mail
 
   

ศูนย์อาหาร สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

          ศูนย์อาหารสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด บริการอาหารหลากหลายชนิด อาหารปักษ์ใต้ อาหาร จานเดียว อาหารตามสั่ง อาหารทะเลสด ๆ พร้อมปรุงราคาเป็นกันเอง รับบริการกรุ๊ปทัวร์ โค - อ๊อป เบเกอรี่ จำหน่ายขนมหลากหลายชนิด พิเศษสมาชิกสหกรณ์ฯ รับส่วนลด 10 % เมื่อใช้บริการในภัตตาคารสหกรณ์ฯ

          นอกจากนี้ยังให้บริการจัดเลี้ยง ภายในพื้นที่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เช่น

 


     1. ห้องประชุมใหญ่ เป็นอาคารสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (Hall 1)

ห้องปรับอากาศ มีพื้นที่ 6,200 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ดังนี้
    1. งานเลี้ยง-งานมงคลสมรส ได้ประมาณ 4,000 คน
    2. งานประชุม-สัมมนา สามารถรองรับได้ประมาณ 5,000 คน

 

     2.ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอุบลรัตนราชกัญญา(Hall 2)

เป็นห้องปรับอากาศ ขนาด 84x40 เมตร มีพื้นที่ 3,360 ตารางเมตร
     1. งานเลี้ยง-งานมงคลสมรส ได้ประมาณ 4,000 คน
     2. งานประชุม-สัมมนา สามารถรองรับได้ประมาณ 5,000 คน

     3. ห้องประชุมเล็ก

เป็นห้องอาหารภัตตาคาร เป็นห้องปรับอากาศ เหมาะสำหรับจัดการประชุม-สัมมนา ไม่เกิน 300 คน

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094