"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โครงการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของประชาชน ริมถนนเอเชียที่ 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อกว่า 104 ไร่ ประกอบธุรกิจการให้บริการ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร สินค้าอุปโภค-บริโภค ตั๋วและข้อมูลการเดินทาง
 
 
CO-OP Web Mail
 
   

     ร้านขายของฝากสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

     ศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของ 14 จังหวัดภาคใต้ สินค้าของเกษตรกร และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มไชยา - ผ้าไหมพุมเรียง ฯลฯ

     เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าในโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ สินค้าของสมาชิกทั่วประเทศ และสินค้าของกลุ่มเกษตรกร

              สินค้าแนะนำ  

 

 น้ำพริก ป้าสุ OTOP 5 ดาว
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

" ใครชิมต้องเผ็ด อร่อยเด็ด น้ำพริกป้าสุ "

 

ไข่เค็ม โค-อ๊อป เป็นไข่เค็มไชยาแท้ ๆ

รสชาติ มัน อร่อย ปราศจากสารเคมี

   

 

 

 

เค้กโค-อ๊อป เค้กสามรส,มะพร้าวอ่อน

ช๊อกโกแล็ต,กาแฟ,ใบเตย,ส้ม,เนยสด,กล้วยหอม

 

เต้าส้อ ไส้เค็ม,หวานไข่เค็ม,งา,ชาเขียว

" ติดปาก ติดอก ติดใจ ไม่ติดคอ"

 
         เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าที่สมาชิกสหกรณ์และชุมชนต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ผลิตขึ้น เพื่อส่งเสริมในการทำการตลาด โดยสหกรณ์ ฯ จะให้คำแนะนำในด้านการผลิต บรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคาและแผนการตลาดอื่น ๆ ด้วย สนใจส่งสินค้า โทร.0-7744-1114

 

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094