"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โครงการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของประชาชน ริมถนนเอเชียที่ 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อกว่า 104 ไร่ ประกอบธุรกิจการให้บริการ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร สินค้าอุปโภค-บริโภค ตั๋วและข้อมูลการเดินทาง
 
 
CO-OP Web Mail
 
   

สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

          สถานีบริการน้ำมันสหกรณ์สุราษฎร์ธานีจำกัด เป็นสถานีบริการน้ำมันดีเด่น 3 ปีซ้อน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับนักเดินทางด้วยสถานีขนาดใหญ่ 22 หัวจ่าย จำหน่ายน้ำมันที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงพานิชย์ ราคามาตรฐานของ ปตท. ห้องน้ำสะอาด พร้อมด้วยร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านฟ้าดฟู้ด เคเอฟซี ร้านกาแฟสด ร้านขายของฝาก บริการที่เติมลมอัตโนมัติ

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094