"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โครงการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของประชาชน ริมถนนเอเชียที่ 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อกว่า 104 ไร่ ประกอบธุรกิจการให้บริการ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร สินค้าอุปโภค-บริโภค ตั๋วและข้อมูลการเดินทาง
 
 
CO-OP Web Mail
 
   

 

 

ร้านค้าสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

     CO-OP Hypermarket เป็นร้านค้าสหกรณ์ขนาดใหญ่ ในรูปแบบของไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) มีพื้นที่ 7,800 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสินค้า ทั้งค้าปลีกและค้าส่งในแห่งเดียวกัน โดยมีกลุ่มสินค้าทั่วไป (General Merchandise) และสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) รวมถึงสินค้าพื้นเมือง (Local goods) ของกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มสมาชิกเกษตรกรท้องถิ่น ให้เลือกสรร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง
     ร้านค้าสหกรณ์ฯ ถือเป็นมิติใหม่แห่งเมือง เพราะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ แห่งแรก และแห่งเดียวในเมืองไทย ที่มีการจัดระบบงานที่ได้มาตรฐาน และสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ

    พ.ศ.2545  ได้ลดขนาดลงเหลือ 1600 ตารางเมตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และใช้พื้นที่ที่เหลือในการจัดงาน Southern Expo ครั้งแรก และเพื่อรองรับงานเลี้ยง งานประชุมสัมมนา งานแต่งงาน และงานต่าง ๆ ต่อไป

 

    ปัจจุบัน ร้านค้าสหกรณ์ ได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณติดกับศูนย์อาหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยรูปแบบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าอุปโภค- บริโภค ปลีกและส่ง มีหน่วยรถขายส่ง จำนวน 2 คัน บริการส่งสินค้าให้กับสมาชิกและลูกค้าตามอำเภอต่างๆ

    เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00 - 20:00 น.

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094