"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โครงการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของประชาชน ริมถนนเอเชียที่ 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อกว่า 104 ไร่ ประกอบธุรกิจการให้บริการ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร สินค้าอุปโภค-บริโภค ตั๋วและข้อมูลการเดินทาง
 
 
CO-OP Web Mail
 
   

     จุดบริการจำหน่ายและสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร, จำหน่ายตั๋วปรับ อากาศ, ตั๋วรถไฟ และบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จัดทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ บริการอินเตอร์เน็ต ในราคาประหยัด

โทร. 077-441117-8

* มีบริการ อินเตอร์เน็ต (Internet Service)

* รับจัดทัวร์ (TOUR)

* บริการรับส่งสินค้า (CARGO)

* บริการรถเช่า รถตู้ รถปรับอากาศ (CAR FOR RENT)

* รับจองที่พักทุกแห่ง (RESERVATION ACCOMMODATION)

+!สำหรับสมาชิกจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษ!+

 

 
 

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094