"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โครงการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของประชาชน ริมถนนเอเชียที่ 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อกว่า 104 ไร่ ประกอบธุรกิจการให้บริการ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร สินค้าอุปโภค-บริโภค ตั๋วและข้อมูลการเดินทาง
 
 
CO-OP Web Mail
 
   
CO-OP Web Mail
หน่วยบริการอื่น ๆ

            นอกจากศูนย์บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์แล้ว ยังมีหน่วยบริการอื่น ๆ ไว้อำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ตลอดจนประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่

1. ที่ทำการไปรษณีย์สหกรณ์ 84131
2. ที่ทำการ องค์การโทรศัพท์พุนพิน ฯ
   
3. สถานีตำรวจภูธรย่อย
4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด ฯ
   
5. Seven-Eleven และ KFC
6. ร้านกาแฟ Amezon
   
7. มิตซูบิชิ ฟูโซ่ สุราษฎร์ธานี
8. บริษัท เคอรี่ โลจีสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริการอื่น ๆ ของสหกรณ์ ฯ 

1. โค-อ๊อป คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีด
2.บริการห้องอาบน้ำ

      

3. อาคารละหมาด

 

 

 

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094