"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โครงการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของประชาชน ริมถนนเอเชียที่ 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อกว่า 104 ไร่ ประกอบธุรกิจการให้บริการ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร สินค้าอุปโภค-บริโภค ตั๋วและข้อมูลการเดินทาง
 
 
CO-OP Web Mail
 
   
CO-OP Web Mail
รายละเอียดการใช้พื้นที่ (งานเลี้ยง)
อาคาร 1 โค-อ๊อป
     สามารถจัดโต๊ะจีนได้ 350-400 โต๊ะรองรับได้ถึง 4,000 คน

- เวทีขนาด 12x5 เมตร
- เจ้าหน้าที่ Staff อำนวยความสะดวก
- เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร
- เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด

อาคารอุบลรัตน์
     สามารถจัดโต๊ะจีนได้ 350-400 โต๊ะ รองรับได้ถึง 4,000 คน

- เจ้าหน้าที่ Staff อำนวยความสะดวก
- เจ้าหน้าที่วบคุมการจราจร
- เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด

 
โต๊ะจีนสำหรับ 8 คน

- อาคารปรับอากาศ
- อาหาร 9 อย่าง ตามที่เจ้าภาพต้องการ
- เครื่องดื่มน้ำแข็ง โซดา น้ำอัดลม น้ำดื่ม
- พนักงานบริการ
- โต๊ะ+เก้าอี้+ผ้าปูโต๊ะ
- โต๊ะ VIP จำนวน 12 ที่นั่ง
- โต๊ะวางของชำร่วย
- ซุ้มประตูดอกไม้สด
- ช่อดอกไม้สดติดหน้าอก VIP (10ช่อ)
- มาลัยมงคลสมรส บ่าว-สาว
- เค้กสามชั้นพร้อมเทียนมงคล
- อักษรโฟมตกแต่งเวที
- เวที ขนาด 12 เมตร / เครื่องเสียง คาราโอเกะ
- เครื่องฉาย LCD (1จอ)
- สมุดประสาท 1 เล่ม
- ขาตั้งกรอบรูปหน้างาน 1 อัน
- กล่องรับซอง 1 กล่อง
- พานวางมาลัย และ วางของชำร่วย

 

บริการให้เช่าสถานที่ จัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน งานประชุม-สัมมนา ด้วยห้องปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน พื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ที่จอดรถกว้างขวาง
โทร. 0-7744-1050-69 , 0-7744-1093 หรือ 0-7744-120-1

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094