"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 
อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา (อาคาร2)

      อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอุบลรัตนราชกัญญา ขนาดพื้นที่ 3,360 ตรม.(40x84 ม.)
สามารถจัดโต๊ะจีนได้ 400 โต๊ะ รองรับได้กว่า 4,000 คน

 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094